Word ook lid!

Wilt u graag boogschieten en bent u 8 jaar of ouder? Dan is een lidmaatschap bij HBS Artemis iets voor u!

Beginnende boogschutters dienen wel eerst de beginnerscursus te volgen. Na de beginnerscursus kunt u lid worden van HBS Artemis.

De beginnerscursus wordt 2 keer per jaar gegeven, in Maart/April en in Oktober.

Tijdens de beginnerscursus wordt u in 4 zondagochtenden de basis van het handboogschieten uitgelegd, na de cursus kunt u dan zelfstandig schieten. De kosten voor deze cursus zijn € 50,- .

De beginnerscursus van het voorjaar 2024 is volgeboekt. De inschrijving voor de beginnerscursus in het najaar van 2024 zal later dit jaar geopend worden.

De beginnerscursus in het voorjaar  2024 vindt plaats op de tijden hieronder aangegeven.

 De cursus bestaat uit 4 lessen:

 

Les Datum Tijd Aanwezig
Les 1 03 maart 2024 10:00 - 12:30 09:30
Les 2 10 maart 2024 10:00 - 12:30 09:30
Les 3 17 maart 2024 10:00 - 12:30 09:30
Les 4 24 maart 2024 10:00 - 12:30 09:30

 

Reeds geoefende schutters zijn uiteraard ook van harte welkom.

Geef bij uw aanmelding aan dat u een geoefende schutter bent, om misverstanden te voorkomen. U kunt het inschrijfformulier ophalen bij de bar tijdens één van onze openstellingen. U kunt ook contact opnemen met onze secretaris.

 

 

Algemene Voorwaarden.

Om lid te worden van HBS-Artemis moet u akkoord zijn met de Algemene Voorwaarden.

Contributie Maand Kwartaal Jaar
Jeugd 8 t/m 13 jaar €13,33 €39,98 €159,90
Jeugd 14 t/m 17 jaar €14,59 €43,76 €175,05
Volwassenen €19,60 €58,79 €235,15

Eenmalige inschrijfkosten bedragen € 25,00. Daarnaast is er mogelijkheid tot een familielidmaatschap.

Lidmaatschap opzeggen
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie kan per maand, kwartaal of jaar worden betaald door middel van overschrijving. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar door het secretariaat ontvangen te zijn. Indien de opzegging plaatsvindt tussen 1 oktober en 31 december, dan is men alsnog drie maanden volledige contributie verschuldigd. Als deze drie maanden eindigen na 31 december is van af 31 december geen bondscontributie meer verschuldigd. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap, inclusief bondscontributie, automatisch met een jaar verlengd.